Honnan tudjuk, hogy a Biblia igaz? Nem csak mesék gyűjteménye? 2. rész2012. márc 14.

Ami az Újszövetséget illeti, növeli az értékét, hogy minden írója Jézus kortársa volt. Mindegyikük Jézus szemtanúja volt vagy beszélt a szemtanúkkal. Az írók közül három Jézus tanítványa volt: Máté, János és Péter. Egy másik kulcsfontosságú tény maga a kéziratok bizonyítéka. Vizsgáljuk meg a Bibliát figyelembe véve, hogy a Bibliának vagy más ókori írásnak nincs eredeti kézirata.

Az Újszövetség több mint 24000 kézzel írt példánya vagy töredéke maradt fenn az ókorból, sokkal több, mint bármely más ókori könyv esetében. Például a második legtöbb példányban meglévő kézirat Homérosz Iliásza, amelynek 643 kéziratos formátuma maradt fenn, míg a legtöbb ókori dokumentum kevesebb, mint 25 másolatban létezik.

Fontos az aktuális esemény, a leírás dátuma és legkorábbi ismert kézirat keletkezése között eltelt idő is. Például a legkorábbi beszámoló Buddha életéről halála után 700 évvel íródott. Cézár munkáinak legkorábbi példányai 950 évvel később íródtak és Platon írásainak legkorábbi elérhető másolata 1250 évvel későbbi az eredetinél. Ezeknek a műveknek az eredetiségét még meg sem vizsgálták!

Még lenyűgözőbb a létező másolatok szövegvariációinak a mértéke. Tekintettel a hatalmas mennyiségű ókori újszövetségi kéziratra, csak jelentéktelen különbségek vannak a példányok között. Az Újszövetség adata lenyűgöző, csak mintegy 40 sor, vagyis az 1% egyötöde kérdéses. Összehasonlítva más nagypéldányszámú ókori kézirattal például az Újszövetség 25-ször pontosabban lett másolva az Iliásznál, amelyet szintén "szent" iratként kezeltek és úgy jellemezték, mint az ókor egyik legjobban másolt művét.

További támogatást jelent a Bibliának az a tény, hogy az Újszövetség eseményeit a Biblián kívüli írások is megemlítik. Alátámasztják az ókor különböző világi és zsidó történetírói. (Például: Tacitus, Suetonius, az ifjabbik Plinius, Epictetus, Lucianus, Aristides, Josephus Flavius, stb.)

Másik érdekes dolog az a sok ezer idézet, amely a korai egyházatyák (i.sz. 100-450) írásaiban szerepel. Még ha az összes újszövetségi kézirat meg is semmisülne, továbbra is lehetséges volna rekonstruálni majdnem az egész Újszövetséget az egyházatyák írásaiban található idézetekből.

Sir Frederic G. Kenyon a British Múzeum Könyvtárának valamikori igazgatója és elnöke, a "Biblia és az archeológia" című könyvében a következőt állítja az Újszövetségről: "A távolság az eredeti mű keletkezésének ideje és a legkorábbi fennmaradt bizonyíték keletkezési ideje között olyan kicsivé vált, hogy valójában elhanyagolható és minden kétség afelől, hogy a Szentírás olyan módon érkezett hozzánk, ahogyan azt a valójában megírták, mostanra eltűnt. Az újszövetségi könyvek hitelessége, mind pedig az általános egysége figyelembe vehető, amint az végül bebizonyosodott."

Folytatása következik...

Az utolsó 3 hónap bejegyzései:

Linkajánló

Hasznos oldalak, melyeken cikkeket, média anyagokat tekinthet meg, vagy tovább képezheti magát a Bibliával kapcsolatban!

Tovább

Programok

Jézus életéről és eljöveteléről szóló előadások kiállítás és multimédiás eszközök segítségével!

Tovább

Kérdése van?

A programokkal kapcsolatban további információkat kérhet. Kérdéseit írja meg e-mailben, mindenkinek válaszolunk!

Tovább